โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติรหัส 11619

ที่อยู่ 214 หมู่2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110

ที่ตั้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110

โทร. 044-628452  

โทรสาร. -


อีเมล์ chk.hospital11619@gmail.com 


เว็บไซต์ www.cpkhosburiram..com


Facebook.com : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียติ จ.บุรีรัมย์