ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🚫🎁 "No Gift Policy ❌ งดรับ ❌

สิ่งของ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

#โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ #NoGiftPolicy #งดรับ #ของขวัญ #ของกำนัลทุกชนิด